Wstęp
System Thorlux Smart wykorzystuje najnowocześniejszą "Technologię Cyfrową" w celu zapewnienia prostego, efektywnego sposobu na sterowanie oświetleniem, minimalizującego zużycie energii i zachowując jednocześnie wysoki poziom komfortu użytkowania. W przypadku projektów wykorzystujących System Throlux Smart często osiąga się korzyści w postaci oszczędności ponad 70% energii w porównaniu z konwencjonalną technologią. Dyskretny czujnik, będący integralną częścią oprawy, monitoruje oświetlenie otoczenia i obecność, ustawiając natężenie na odpowiednim poziomie i gwarantując, że przestrzeń jest oświetlona tylko wtedy, gdy ktoś się w niej znajduje. Poszczególne oprawy Thorolux Smart można łączyć za pomocą dwu-przewodowej magistrali niskiego napięcia Motionline, pozwalając przez to oprawom na komunikację wewnątrz grupy. Jeśli jakakolwiek pojedyncza oprawa wykryje ruch, wszystkie oprawy połączone w grupie zaświecają się.
Jak działa Smart TR?
System Thorlux Smart wykorzystuje najnowocześniejszą "Technologię Cyfrową" w celu zapewnienia prostego, efektywnego sposobu na sterowanie oświetleniem, minimalizującego zużycie energii i zachowując jednocześnie wysoki poziom komfortu użytkowania. W przypadku projektów wykorzystujących System Throlux Smart często osiąga się korzyści w postaci oszczędności ponad 70% energii w porównaniu z konwencjonalną technologią. Dyskretny czujnik, będący integralną częścią oprawy, monitoruje oświetlenie otoczenia i obecność, ustawiając natężenie na odpowiednim poziomie i gwarantując, że przestrzeń jest oświetlona tylko wtedy, gdy ktoś się w niej znajduje. Poszczególne oprawy Thorolux Smart można łączyć za pomocą dwuprzewodowej magistrali niskiego napięcia "Motionline", pozwalając przez to oprawom na komunikację wewnątrz grupy. Jeśli jakakolwiek pojedyncza oprawa wykryje ruch, wszystkie oprawy połączone w grupie zaświecają się.
Ta ważna funkcja opracowana została aby wyeliminować możliwość utknięcia użytkownika w małym snopie światła w otoczeniu przerażającej ciemności. Motionline gwarantuje zawsze dobrze oświetlone, komfortowe środowisko. Okablowanie Motionline pozwala także na wykorzystanie innych sygnałów cyfrowych, np. z dotykowych paneli SmartScene, pozwalając na kontrolę scen w poszczególnych oprawach lub grupach opraw.
W niektórych przypadkach wykonanie połączeń pomiędzy oprawami może być czasochłonne i kosztowne, np. w przypadku modernizowanych instalacji natynkowych lub w przestrzeniach poza budynkami jak np. otwarte parkingi. Dlatego też Thorlux dopracował System Smart, tworząc jego nową generację, który teraz posiada opcję w pełni bezprzewodowej kontroli opraw Smart. Ten nowy rozszerzony system opatentowany w czerwcu 2014r. nazywa się Smart TR.
Fale radiowe systemu sterowania oświetleniem Smart
Częstotliwość pracy 868MHz - stosunkowo długa fala w porównaniu do systemów pracujących w częstotliwości 2,4GHz - zapewnia większą odległość i przenikanie sygnałów.
W jaki sposób Smart TR zapobiega przesłuchom pomiędzy różnymi grupami?
Adresowanie
Każdy moduł Smart TR można zaadresować tak, aby dostosować go do specyficznych potrzeb. Programowalne są następujące parametry:
Możliwości sterowania oświetleniem SMART
Adres Budynku
Określa urządzenia znajdujące się w jednym systemie i stanowi granicę dla bezprzewodowej sieci kratowej tak, aby uniemożliwić komunikację z sąsiednich budynków.
Adres Grupy
Grupa sterowania, wszystkie oprawy posiadające ten sam adres budynku i ten sam adres grupy będą współpracować przy wykrywaniu obecności i sterowaniu sceną. W jednym budynku można stworzyć maksymalnie 254 różne strefy.
Adres połączenia
na przekazywanie sygnałów komunikujących wykrycie obecności pomiędzy różnymi grupami opraw. Każdą grupę można ustawić tak, aby przesyłała lub odbierała oddzielne adresy łącza, dzięki którym czyjaś obecność w jednej strefie powoduje włączenie świateł także w innej, powiązanej strefie, w której nikt nie przebywa.
Kiedy wybrać Smart TR?
System Smart został zaprojektowany do samodzielnej pracy, lub do automatycznej pracy w grupach dzięki połączeniu przewodami Motionline.
Smart System jest niezwykle prosty w użyciu i montażu.
Smart TR dodaje do Systemu Smart funkcję łączności bezprzewodowej i należy go wybrać w przypadku, gdy połączenie opraw przewodami w grupy jest utrudnione - np. oprawy zamontowane wewnątrz betonowej klatki schodowej, w której przeprowadzenie wierceń w ścianach w celu położenia kabli Motionline byłoby czasochłonne i zbyt inwazyjne, albo w otwartych parkingach, w przypadku których kopanie rowów w celu położenia kabli byłoby kosztowne. W przypadku instalacji umieszczonych w podwieszanym suficie wciąż zalecamy użycie połączenia przewodowego Motionline (za pomocą kabli łączących LCM), ponieważ metoda ta jest w tym przypadku najbardziej oszczędnym i najprostszym rozwiązaniem.
Smart TR należy oddawać do użytku wraz z przypisanymi Adresami Budynku i adresami Grup. Oddawanie do użytku jest niezwykle proste i odbywa się za pomocą ręcznego Programatora Smart (numer katalogowy LCM 10777B) . Alternatywnie może zostać on przeprowadzony przez inżynierów Thorlux.
Bezprzewodowy sygnał Motionline
Instalacja SMART TR wewnątrz
Jeśli którakolwiek oprawa Smart TR wykryje ruch, wszystkie oprawy połączone w grupie zaświecą się. Ta cenna funkcja służy do wyeliminowania możliwości, w której użytkownik zostaje wyizolowany w małym strumieniu światła, otoczony przytłaczającą ciemnością. Motionline gwarantuje zawsze dobrze oświetlone, komfortowe środowisko.
Instalacja SMART TR zewnętrznie
Wysokowydajnymi oprawami LED można w łatwy sposób sterować za pomocą wersji Smart przeznaczonej do użytku zewnętrznego - Smart External, jednak koszty położenia zakopanego w ziemi kabla dla Motionline mogą być zbyt wysokie. Smart External TR zmniejsza koszty dzięki
Funkcja łączenia Smart TR
Funkcja Adresu Połączenia Smart TR umożliwia dodatkową komunikację wewnątrz budynku, pomiędzy różnymi grupami, w celu zapewnienia połączenia tak, aby w przypadku, gdy jedna grupa jest włączona druga grupa również mogła być włączona np. utrzymanie oświetlenia korytarza.

Przykład utrzymania oświetlenia korytarza
Przykład utrzymania oświetlenia korytarza.
Programowanie:

Wszystkie obszary mają ustawione takie same unikalne adresy budynku. Adres łącza "nadawczego" i łącza "odbiorczego" jest ustawiony na 20. (W całym budynku można ustawić do 254 różnych adresów łącza nadawczego i łącza odbiorczego.) Każdy obszar ma ustawiony własny adres grupy (od 1 do 6) Cztery biura (1,2,4,5) są tak ustawione aby wysyłać adres łącza 20. Klatka schodowa (6) i korytarz (3) są tak ustawione aby odbierać adres łącza 20.

Działanie:

Na klatce schodowej (6) i w korytarzu (3) włączą się światła w momencie wykrycia obecności a następnie światła wyłączą się, kiedy obszary te będą puste. Jednakże, jeśli ktoś będzie znajdował się w dowolnym biurze (1,2,4,5), wtedy światła na klatce schodowej (6) i w korytarzu światła (3) pozostaną cały czas włączone. Każde biuro będzie działać niezależnie. Może zaistnieć potrzeba ustawienia opraw na klatce schodowej (6) i w korytarzu (3) tak, aby świeciła tylko połowa z nich; można tego dokonać poprzez wybranie tylko określonych opraw dla łącza "odbiorczego".
Normy spełniane przez produkt

SPECYFIKACJA

Skrócona specyfikacja

Inteligentne oprawy wyposażone w czujnik Smart posiadające opcje wykorzystania światła dziennego, eksploatacyjnego natężenia oświetlenia, wykrycia obecności/nieobecności oraz ustawień sceny. System posiada funkcję komunikacji grupowej w zakresie wykrywania obecności dzięki której oprawy mogą świecić w grupach oraz przy indywidualnym sterowaniu ustawieniami sceny. Opcjonalna bezprzewodowa łączność kratowa 868 MHz z funkcją adresu łącza dla całego budynku. Wszystkie aspekty są programowalne z poziomu podłogi za pomocą programatora w formie pilota zdalnego sterowania na podczerwień.
Porady montażu

Pełna specyfikacja

Każda oprawa jest wyposażona w inteligentny czujnik elektroniczny, pozwalając?? na detekcję ruchu, wyczuwanie poziomu światła oraz jest wykorzystywany odbiornik do programowania i zdalnego sterowania. Oprawy można połączyć ze sobą w celu utworzenia grup Motion. Takie połączenie można wykonać za pomocą magistrali dwu-przewodowej lub bezprzewodowo za pomocą nadajnika-odbiornika 868 MHz. Ruch wykryty przez jeden czujnik zostaje przekazany do innych czujników w obrębie jej grupy. Do ułatwienia takiego działania nie jest wymagane żadne zasilanie magistrali czy inne pomocnicze urządzenia sterujące. Czujniki mają możliwość pracy w trybie " nieobecności" w połączeniu z panelem dotykowym do kontroli sceny czy z pilotem na podczerwień. Każdy czujnik daje możliwość indywidualnego przyciemniania oprawy i zachowywania nastawionego poziomu natężenia. Grupowe przyciemnianie nie jest możliwe przy świetle dziennym. Czujniki są w pełni programowalne przy użyciu ręcznego programatora na podczerwień. Programator posiada możliwość odczytu i wyświetlania aktualnych ustawień czujników i informacji z monitoringu pracy z poszczególnych opraw. Monitoring może zostać wyzerowany przez użytkownika. Czujniki mają współpracują z cyfrowymi statecznikami DALI i DSI.

"Dotykowa" kontrola sceny

Czujniki mają możliwość zareagowania na kontrolę sceny po nieciśnięciu naściennej płytki dotykowej sterującej lub pilota. Każdy czujnik jest indywidualnie programowany i posiada możliwość konfiguracji dla każdej sceny. System ma możliwość ustawienia scen. Sceny mogą być ustawione na dowolny ułamek maksymalnego natężenia lub trybie automatycznym. Naścienne panele dotykowe kontroli sceny są typu pojemnościowego. Każda funkcja posiada diodę LED informująca o statusie, która informuje o aktualnym stanie systemu. Płytki kontroli sceny są zadrukowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, dostępne są także dopasowane piloty działające na podczerwień. Piloty dostarczane są z uchwytami ściennymi oraz opcjonalnymi mechanizmami blokującymi. Każda grupa sterowania ma możliwość korzystania z kilku paneli kontroli sceny, a jej aktualne ustawienie automatycznie wyświetla się na wszystkich pozostałych panelach. Po opuszczeniu obszaru przez wszystkie osoby system automatycznie powróci do trybu oszczędzania energii 'ECO'.

Łączność bezprzewodowa

Oprawy mają możliwość bezprzewodowego połączenia ze sobą. Częstotliwość pracy wynosi 868 MHz, z niską przepustowością danych - poniżej 1%. System pracuje na zasadzie sieci kratowej i posiada możliwość dodawania adresów łącza w całym budynku. Programowalne ustawienia można zmieniać za pomocą urządzenia programującego na podczerwień.

Dodawanie innych niż inteligentne opraw "zależnych"

System posiada możliwość włączania innych niż inteligentne opraw "zależnych" w oparciu o detekcję ruchu z głównej grupy inteligentnych opraw, oraz posiada możliwość konfiguracji do każdych warunków - tj. normalnego (automatycznego/ECO) działania, w warunkach sceny lub pustego pomieszczenia.

Dodanie bezprzewodowych standardowych opraw Smart

Modularne połączenie kablowe

Oprawy dostarczane są w komplecie z 6-żyłową wtyczką do kablowego połączenia modularnego - zasilanie, uziemienie, zasilania awaryjne i łącza Montionline. Użycie ich zapewnienia szybką instalację oraz elastyczności pozwalającej na łatwe modyfikacje systemu. Przewody są fabrycznie testowane pod kątem ciągłości obwodu/polaryzacji oraz testowane są pod wysokim napięciem w celu sprawdzenia jakości izolacji.

Konwencjonalne połączenie kablowe

Oprawy posiadają listwę zaciskową do podłączania ruchu pomiędzy oprawami.

Zalety ekologiczne

Producent posiada certyfikat ISO14001. Procesy producenta muszą równoważyć emisję dwutlenku węgla zgodnie z kwantyfikowalnym schematem równoważenia emisji dwutlenku węgla, w skład czego wchodzą emisje pojazdów producenta oświetlenia używanych do dostaw, oraz innego ruchu związanego z projektem.
Dystrybutorzy. Dystrybutor w Polsce - Twelvets.com.pl